Denne kalenderen viser arrangement på klubbhuset og tilgjengelighet for utleie.
Klubbhuset kan også leies av private.
Kontaktperson for leie av klubbhuset:
Gerd Svartvatn, tlf.75191385 mobil 99266211, gerd.svartvatn@hemnes.kommune.no