Korgen IL er organisert i ett hovedlag som har det overordnede ansvaret mens idrettsaktiviteten er organisert i gruppene.

Hovedlaget har et styre, kalt arbeidsutvalget. I praksis møter stort sett også gruppelederne på styremøtene, kalt utvidede styremøter.

Gruppene har selvstendig økonomi, men står ansvarlig overfor hovedlaget som har det formelle ansvaret.