Til friluftsglade unge og voksne, foreldre og barn i
Korgen/Bjerka-området

Med kart og kompass i naturen - Tilbud 2012-sesongen

Våren er i anmarsj og ny orienteringssesong nærmer seg. O-gruppa i Korgen vil herved informere om tilbudene vi har og inviterer alle til å ta del. Det er opplegg både for små og store nybegynnere og for dem med mer erfaring i sporten.

Vedlagt er terminliste for sesongen og et kart som viser hvor de ulike arrangementene er.
På denne er det også forklaring på benevnelse type opplegg. Dette kan du vite om noen av tiltakene:

«O-TROLL» er merka løype ca. 1-1,3 km med 6 poster. Dette er opplegg for de minste som må ha følge av en voksen. Det er egne arrangører og egen registrering. Alle deltakerne får diplom. Plakett til dem som fullfører 4 av 8 løp. (NB: Egen innbydelse sendes også til aktuelle familier)

Unger som behersker O-TROLL, anbefales å ta runden med «N-TOGET». Dette er tilrettelagte nybegynnerløyper for voksne og barn, 1,5 – 2,0 km. Her er det klare ledet
linjer å følge på kartet/i terrenget. Ca.Kl 18.10 vil én eller to voksne (merket med gule vester) følge dem som ønsker det gjennom løypa og gi hjelp/instruksjon underveis. Det er elektroniske brikker for å stemple på postene (lånes ut). Det lånes også ut kompass om det trengs.

Har man god erfaring fra nybegynnerløyper og vil ha større utfordringer, oppfordres man til å ta C-løypa. «C-SKYGGEN» vil her være en person (merket vest) som kan gi ekstra veiledning i forkant av turen – og som i tillegg ev. kan følge etter i løypa.

T (TRENING) er ordinære arrangement med løyper for alle (bortsett fra O-troll). Det betyr både nybegynnerløype med N-tog og C-skygge, samt B- løype 3-3,5 km. Løype A  4-5 km.

Onsdag 2.mai kl 18.00er første arrangement med rekrutteringsdag på Aspmoen.
NB! Praktisk o-kurs for alle som vil lære mer - lese kart og terreng. 

For alle treningsløp/Helgelandsræs (inkluderer nybegynnerløype og C-løyper) gjelder at fullført 8 av 18 løp gir PLAKETT.  For alle mellom 10-16 år er det i tillegg en innsatspokal for flest gjennomført over 12 løp.

På alle arrangement merket med O-troll eller Helgelandsræs vil det være servering med kaffe, saft, kake/bolle. Kr 10,-

I tillegg selges det turorienteringskart (faste poster i fjellet) på Statoil fra midten av juni.

Vi Ønsker deg og din familie hjertelig velkommen til å delta i sesongens arrangement.
Ta gjerne nÆrmere kontakt om du har spØrsmÅl eller synspunkter å komme med.
 


Hilsen o-gruppa i Korgen IL,          
Jan G Buvik tlf. 99736301.